Συμβουλές

Ακόμη και το καλύτερο σύστημα κουφωμάτων μπορεί να αποδειχθεί ανεπαρκές σε περίπτωση που η κατασκευή και τοποθέτησή του δεν γίνουν σωστά. Γι αυτό το λόγο είναι πολύ σημαντική η επιλογή του κατασκευαστή.
Παρακάτω σας  δίνουμε ορισμένες συμβουλές πριν επιλέξετε τον κατασκευαστή των κουφωμάτων σας.

Αναλυτικές προσφορές

Κατά την διάρκεια της αξιολόγησης και συλλογής προσφορών κουφωμάτων αλουμινίου, θα πρέπει να λαμβάνονται υπ όψιν τα εξής :
Η προσφορές να είναι συγκρίσιμες.

  • Να έχουν ίδιο πλήθος και τύπο κουφωμάτων.
  • Να είναι ίδιες οι πανομοιότυπες σειρές (ψυχρά κουφώματα, θερμοδιακοπτώμενα).
  • Να αναφέρεται ο τύπος των ρόλων (πολυουρεθάνης, προφίλ), η κίνηση τους (ηλεκτρικά, χειροκίνητα ), αλλά και ο προμηθευτής τους.
  • Να αναγράφονται τα εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται (ράουλα, κλειδαριές, γωνίες) και ο προμηθευτής τους.
  • Να αναγράφονται οι υαλοπίνακες που χρησιμοποιούνται (διατομή , τύπος) αλλά κυρίως ο προμηθευτής τους.
  • Να αναγράφονται ο τύπος μηχανισμών (απλοί, περιμετρικού κλειδώματος) αλλά και ο προμηθευτής αυτού.

Σε περίπτωση σητών και εισόδων να αναγράφονται τα υλικά και ο προμηθευτής αυτών.
Κάθε σωστός επαγγελματίας οφείλει, κατά την διάρκεια της προσφοράς κουφωμάτων αλουμινίου, να αναφέρει ξεκάθαρα τι ακριβώς προσφέρει και από πού προμηθεύεται όλα τα υλικά κατασκευής κουφωμάτων αλουμινίου.

Δείτε πραγματικά έργα του κατασκευαστή κουφωμάτων αλουμινίου

Για να δείτε πραγματικά με τι είδους κατασκευαστή αλουμινίου, σκοπεύετε να συνεργαστείτε, καλό θα είναι να επισκεφτείτε πρόσφατα έργα του. Σε μία έκθεση κουφωμάτων αλουμινίου θα δείτε συνήθως, τα καλύτερα δείγματα δουλειάς και τα καλύτερα εκθέματα του συγκεκριμένου κατασκευαστή. Με το να επισκεφτείτε ένα πραγματικό έργο, θα διαπιστώσετε πραγματικά δείγματα δουλειάς, και όχι πλασματικά, καθώς και το επίπεδο τοποθέτησης του κατασκευαστή, που είναι ένα από τα σημαντικότερα κομμάτια κατά την αγορά των κουφωμάτων αλουμινίου. Ζητήστε λοιπόν μια λίστα από πρόσφατες δουλειές του, και όχι μόνο μία που αυτός θα επιλέξει, ώστε να διαπιστώσετε όλα τα παραπάνω.

Κάνετε πάντα ιδιωτικά συμφωνητικά

Εφόσον έχετε επιλέξει τον κατασκευαστή κουφωμάτων αλουμινίου που θα συνεργαστείτε, είναι απαραίτητο η συμφωνία που θα κάνετε, να διατυπωθεί γραπτώς , σε ιδιωτικά συμφωνητικά. Σε αυτά θα πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά, τι προϊόντα ( αλουμίνια ) θα παραδοθούν, σε πόσο χρόνο, και πως αυτά θα αποπληρωθούν. Όλα τα παραπάνω είναι απαραίτητα για τυχόν παρεξηγήσεις…. Και ίσως αποβούν χρήσιμα σε περίπτωση διαφωνιών.

Ζητάτε πάντα εγγυήσεις για τα προϊόντα (αλουμίνια) που αγοράζετε

Όλες οι εταιρίες παραγωγής προφίλ αλουμινίου παρέχουν πιστοποιητικά αλλά και εγγυήσεις για τα προϊόντα τους (Sea side class κλπ). Τα παραπάνω δεν είναι αρκετά, διότι αφορούν μόνο τα προφίλ αλουμινίου (Βέργες) και όχι τα υπόλοιπα μέρη του κουφώματος, Υαλοπίνακες, μηχανισμοί κουφωμάτων, κινητήρες ρολών κλπ. Ακόμα δεν καλύπτουν τυχόν διαβρώσεις (νηματοειδής διάβρωση) που θα συμβεί εάν ο κατασκευαστής δεν τοποθετεί αρμόκολλα κατά την συναρμολόγηση των κουφωμάτων. Ένας σοβαρός κατασκευαστής κουφωμάτων αλουμινίου θα πρέπει να παρέχει γραπτή εγγύηση για τα αλουμίνια που κατασκευάζει. Σε αυτήν την εγγύηση θα πρέπει να δεσμεύεται ότι θα παρέχει service στα αλουμίνια, σε βάθος χρόνου, να αντικαταστήσει τους διπλούς υαλοπίνακες σε περίπτωση υδρατμών, και να επιδιορθώσει η να αντικαταστήσει τυχόν ελαττωματικούς κινητήρες ρολών. Σημαντικότερο όλων είναι, να εγγυάται την σωστή τοποθέτηση των κουφωμάτων αλουμινίου καθώς και την υδατοστεγανότητα αυτών.

Πως επιλέγουμε σύστημα αλουμινίου (σειρά) και διαφοροποίηση τιμών

Όλοι οι κατασκευαστές αλουμινίων συνεργάζονται με εταιρίες παραγωγής προφίλ για την προμήθεια των προφίλ αλουμινίου. Οι κατασκευαστές κουφωμάτων αλουμίνιου αγοράζουν τα προφίλ με το κιλό. Οπότε δεν είναι δυνατόν να συγκριθούν πάντα, όσον αφορά το κόστος, δύο συστήματα, διότι ένας κατασκευαστής κουφωμάτων π.χ. μια εταιρεία αγοράζει συνήθως την πρώτη ύλη πιο ακριβά από άλλες σειρές. Αυτό, στο οποίο πρέπει να επικεντρωθείτε σ’ ένα σύστημα, εκτός από το οικονομικό μέρος και την εμφάνιση του προφίλ (πομπέ , ίσια) είναι το κατά πόσο η συγκεκριμένη εταιρία είναι  εδραίωμένη στην αγορά μέσω της αξιοπιστίας της καθώς και οι εγγυήσεις που παρέχει στον τελικό καταναλωτή.

Επιλέξτε νωρίς τον κατασκευαστή κουφωμάτων αλουμινίου που θα συνεργαστείτε

Θα πρέπει να επιλέξετε νωρίς τον κατασκευαστή κουφωμάτων αλουμινίου που θα συνεργαστείτε. Αυτό είναι απαραίτητο διότι θα χρειαστείτε συμβουλές για διάφορα θέματα, που αφορούν την τοποθέτηση αλουμινίων, όπως, τα κατάλληλα κενά ανάμεσα στα τούβλα (στην περίπτωση των χωνευτών κουφωμάτων) και την σωστή τοποθέτηση των μαρμάρων  (θέση – ύψος). Ακόμα είναι απαραίτητο, ο κατασκευαστής που θα συνεργαστείτε, να έχει τοποθετήσει και τις ψευτόκασες έτσι ώστε να αναλάβει την ευθύνη για τυχόν προβλήματα που θα προκύψουν.